Kvalitet vode sa javnih česmi

Na osnovu sprovođenja Programa kontrole kvaliteta izvorske vode sa javnih česama na teritoriji gradske opštine Mladenovac, koju je izvršio Gradski zavod za javno zdravlje iz Beograda, odnosno Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, voda za piće je trenutno ispravna na javnoj česmi:

 • Javna česma Selište u Rajkovcu;

Zbog povećane elektroprovodljivosti i povećane količine nitrata, voda za piće je neispravna na sledećim javnim česmama:

 • Javna česma Crkvenac u Mladenovcu;
 • Javna česma Tasina u Mladenovcu;
 • Javna česma Baba Rača u Jagnjilu;
 • Javna česma Vidarica u Jagnjilu;
 • Javna česma kod MZ u Rajkovcu;
 • Javna česma Kovačevčić u Rajkovcu;
 • Javna česma Velika Krsna 1 (srce);
 • Javna česma Klenjak u Velikoj Krsni;
 • Javna česma Strojinac u Međulužju;
 • Javna česma Lokvica u Međulužju;
 • Javna česma Stanojevac u Vlaškom Polju;

Skreće se pažnja sugrađanima da ne koriste vodu za piće sa javnih česama na kojima je ona neispravna u cilju zaštite sopstvenog zdravlja.

Prethodna objava