Obnova vertikalne signalizacije

Obnova vertikalne signalizacije

Radnici preduzeća “Putevi Beograd” rade na obnovi vertikalne signalizacije koja je tokom prethodnog perioda vandalskim ponašanjem pojedinaca i grupa polomljena na više mesta u gradu. Osim ovog posla preduzeće je angažovano i na tekućim poslovima održavanja oštećenih pešačkih prelaza i…