Obaveštenje o ispravnosti vode na javnim česmama

Na osnovu sprovođenja Programa kontrole kvaliteta izvorske vode sa javnih česama na teritoriji gradske opštine Mladenovac, voda za piće je trenutno ispravna na sledećim javnim česmama.

-Javna česma Strelar u Kovačevcu;
-Javna česma Ćelevac u Kovačevcu;
-Javna česma Klenjak u Velikoj Krsni;
-Javna česma kod škole i MZ u Rajkovcu;
-Javna česma Kovačevčić u Rajkovcu;
-Javna česma Selište u Rajkovcu;
-Javna česma u Maloj Vrbici;

Voda za piće je neispravna na sledećim javnim česmama:

Stanojevac u Vlaškom polju, Crkvenac u Mladenovcu, Matina česma u Bataševu, Veliki bunar u Kovačevcu, Trgovački bunar u Kovačevcu, Spomen česma u Velikoj Krsni. Baba Rača u Jagnjilu, Vidarica u Jagnjilu, Peskuša u Rabrovcu, Strojinac u Međulužju, Lokvica u Međulužju, Manastir Pavlovac u Koraćici, Tasina česma u naselju Petar Drapšin, Vojvodinac u Vlaškoj, Javna česma Šepšin, Bubanovac u Duboni i Javna česma u Granicama.
Skreće se pažnja sugrađanima da ne koriste vodu za piće sa javnih česama na kojima je ona neispravna u cilju zaštite sopstvenog zdravlja.

Ispravnost vode je izvršio Gradski zavod za javno zdravlje iz Beograda, odnosno Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju

Prethodna objava
Sledeća objava